Skip to content ↓
Eng

ADY

Ers Mis Medi 2021, mae fframwaith Anghenion Addysgol Arbennig wedi ei ddisodli gan system newydd a diwygiedig o'r enw - Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru).

Mae gofyn i bob ysgol yng Nghymru wneud newidiadau i'w systemau cyfredol. Rydym yn gweithio ar y cyd â Sir Caerdydd a Chonsortiwm Canolbarth y De i sicrhau trosglwyddiad esmwyth i'r Ddeddf ALNET.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o fanylion.

Llinell Gymorth ADY Cyngor Sir Caerdydd i Rieni a Gwarchodwyr

Ebost: ALN Helpline@cardiff.gov.uk

Ffôn: 029 20872731

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please