Skip to content ↓
Eng

Cyfathrebu

My School App

Rydym yn si┼Ár y bydd mySchoolApp yn ddefnyddiol i chi.

Mae manteision defnyddio ap ysgol i chi fel rhiant neu ofalwr yn cynnwys:

  • Mynediad ar unwaith i galendr yr ysgol. Gellir ychwanegu unrhyw ddigwyddiadau sy'n berthnasol i chi at eich calendr eich hun gydag un tap ar y sgrin.
  • Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn yr ysgol. 
  • Cysylltiadau cyswllt cyflym ac  uniongyrchol â’r ysgol.
  • Rhowch wybod am absenoldeb eich plentyn i’r ysgol ar yr ap. 
  • Hysbysiadau gan yr ysgol, gwybodaeth i chi am y pethau pwysig yn ogystal â negeseuon atgoffa defnyddiol (ee diwrnodau eira, trip ysgol yn hwyr yn ôl oherwydd traffig ac ati).
  • Cyfieithu cynnwys ap i 60+ o ieithoedd.

 

Mae'r Dosbarth Google yn rhad ac am ddim ac wedi'i gynllunio er mwyn helpu myfyrwyr ac athrawon i gyfathrebu a chydweithio. Bydd eich plentyn yn cael ei ychwanegu at Ddosbarth Google pan fydd yn dechrau yn yr ysgol - lle byddwch yn dod o hyd i adnoddau defnyddiol i gefnogi dysgu eich plentyn yn ogystal â chael eu defnyddio fel arf cyfathrebu rhwng athro dosbarth, eich plentyn a'r cartref.

 @yberllandeg