Skip to content ↓
Eng

Llywodraethwyr

Cadeirydd

Mr Christopher Gibbs 

 

Is-gadeirydd

Mrs Sioned Cardew-Richardson

 

Pennaeth

Ms Mari Phillips

 

Dirprwy Bennaeth

Mrs Angharad Walpole

 

Clerc

Ms Eve Smith

       

Rhieni Lywodraethwyr

Mrs Alison Carter                                                   

Mr Christopher Gibbs   

Mrs Bethan Holliday-Stacey                                     

Dr Angharad Jones                                                

Mr David Taylor                                                     

 

Llywodraethwyr Staff

Mrs Angharad Walpole (staff addysgu / teaching staff)    

Mr Adrian Williams (staff addysgu / teaching staff)  

Mr Drew Marchant (staff ategol / non-teaching staff)                

 

Llywodraethwyr Cymunedol

Ms Rhian Williams                                                 

Mrs Ceri Anwen James                                 

Mr Wyn Griffiths                                                      

Mrs Ceri Hughes                                                    

                             

LLywodraethwyr AALl

Mr Rodney Berman                            

Mr Nick Webb                                                        

Mrs Samantha Vaughan                                        

Mrs Sioned Cardew Richardson