Skip to content ↓
Eng

Diogelu

Swyddfa Diogelu Plant Caerdydd 

Tel: 02920 536 490

Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb moesol a statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles pob disgybl. Rydym yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle caiff plant eu parchu a’u gwerthfawrogi. Rydym yn effro i arwyddion o gamdriniaeth ac esgeulusdod ac rydym yn dilyn ein gweithdrefnau i sicrhau bod plant yn derbyn cefnogaeth effeithiol, amddiffyniad a chyfiawnder.