Skip to content ↓
Eng

Staff

                  

 • Ms Mari Phillips

  Pennaeth

 • Mrs Angharad Walpole

  Dirprwy Bennaeth

 • Mrs Liz Bailey

  Bwrsar

Staff Addysgu

 • Mrs Lowri John

  Blwyddyn 6

 • Mr Adrian Williams

  Blwyddyn 6 (Arweinydd Cam Cynnydd 3)

 • Mrs Medi Davies

  Blwyddyn 5

 • Mrs Caryl Parry

  Blwyddyn 5

 • Mrs Sian Ward

  Blwyddyn 5

 • Miss Kellie Atkins

  Blwyddyn 4

 • Mrs Rhian Llewelyn

  Blwyddyn 4

 • Miss Manon James

  Blwyddyn 3

 • Miss Ffion O’Brien

  Blwyddyn 3

 • Mrs Eleri Browning

  Blwyddyn 2 (Arweinydd Cam Cynnydd 2)

 • Mrs Lucy Thomas

  Blwyddyn 2

 • Mrs Sioned Wyn-Jones

  Blwyddyn 2

 • Miss Betsan Jenkins

  Blwyddyn 1

 • Mrs Angharad Walpole

  Blwyddyn 1

 • Miss Angharad Davies

  Derbyn

 • Mrs Heledd Symons

  Derbyn (Arweinydd Cam Cynnydd 1)

 • Mrs Rhian Thomas

  Derbyn

 • Mrs Catrin Williams-Jones

  Meithrin

CPA/PPA

 • Mrs Amy Bull

  CPA/PPA

 • Miss Lucy Corbett

  CPA/PPA

CADY / ALNCO

 • Mrs Non Roberts

  CADY / ALNCO

Cynorthwyydd Dysgu

 • Mrs Maxine Curtis

  Cynorthwyydd Dysgu

 • Mrs Meryl Davies-Evans

  Cynorthwyydd Dysgu

 • Miss Hannah Evans

  Cynorthwyydd Dysgu

 • Mrs Veronica Jones-de Kiff

  Cynorthwyydd Dysgu

 • Miss Meg Griffiths

  Cynorthwyydd Dysgu

 • Mrs Louise Holmes

  Cynorthwyydd Dysgu

 • Mrs Alyson Ray

  Cynorthwyydd Dysgu

 • Mr Dewi Rhisiart

  Cynorthwyydd Dysgu