Skip to content ↓
Eng

Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Dyddiadau Tymor 2024-2025

Tymor

Tymor yn dechrau

Hanner Tymor
Yn dechrau

Hanner Tymor
yn Gorffen

Tymor
yn Gorffen

Hydref

Llun
2il o Fedi
2024

Dydd
Llun Hydref 28ain
2024

Dydd Gwener
Tachwedd 1af
2024

Dydd Gwener
Rhagfyr 20fed
2024

Gwanwyn

Dydd Llun
Ionawr 6ed
2025

Dydd Llun Chwefror 24ain
2025

Dydd Gwener Chwefror 28ain
2025

Dydd Gwener
Ebrill 11eg
2025

Haf

Dydd Llun
Ebrill 28ain
2025

Dydd Llun
Mai 26ain
2025

Dydd Gwener
Mai 30ain
2025

Dydd Llun
Gorffennaf 21ain
2025

02/09/24(Dydd Llun)               Hyfforddiant i’r holl staff

03/09/24 (Dydd Mawrth)         Hyfforddiant i’r holl staff

23/09/24 (Dydd Llun)             Hyfforddiant i holl staff clwstwr Bro Edern

04/10/24 (Dydd Gwener)        Hyfforddiant i’r holl staff

21/07/24 (Dydd Llun)              Hyfforddiant I’r holl staff