Skip to content ↓
Eng

Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Dyddiadau Tymor 2023-2024

Tymor

Tymor yn dechrau

Hanner Tymor
Yn dechrau

Hanner Tymor
yn Gorffen

Tymor
yn Gorffen

Hydref

Llun
4ydd o Fedi
2023

Dydd
Llun Hydref 30
2023

Dydd Gwener
Tachwedd 3ydd
2023

Dydd Gwener
Rhagfyr 22ain
2023

Gwanwyn

Dydd Llun
Ionawr 8fed
2024

Dydd Llun Chwefror 12fed
2024

Dydd Gwener Chwefror 16eg
2024

Dydd Gwener
Mawrth 22ain
2024

Haf

Dydd Llun
Ebrill 8fed
2024

Dydd Llun
Mai 27ain
2024

Dydd Gwener
Mai 31
2024

Dydd Llun
Gorffennaf 22ain
2024